TOPO

 

Nr. Crt.

TIPUL LUCRARII

ONORARIU

(CU TVA)

TAXE OCPI

(regim normal)

Termen avizare (zile lucratoare)

TAXE OCPI

(urgente)

Regim normal

Urgenta

 

1

 

Apartament

Garsoniera

210

 

 120

 

 21 zile

 

 7 zile

 

 600 RON

2 cam

250

3 cam

290

4 cam

330

Legea 112

330-1100

Preturile sunt exprimate in RON si contin TVA. Pretul total al lucrarii este format din Onorariu + Taxe O.C.P.I.
Percepem avans jumatate din onorariu + taxa OCPI la demararea lucrarilor (atunci cand se fac masuratorile), restul la predarea dosarului cadastral catre proprietar.
Daca se doreste depunerea lucrarii de cadastru in regim de urgenta, termenul de avizare se reduce de 3 ori, iar taxele percepute de OCPI sunt de 5 ori mai mari decat in regim normal.
Garantam termenul de executie si termenul de depunere a dosarului, nu termenul de avizare. Termenele de avizare sunt garantate de catre Oficiul de Cadastru.
Aparatele folosite la masuratori (statii totale Leica), au verificarea metrologica la zi.
Lucrarile sunt executate conform normativelor in vigoare emise de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si de un autorizat al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENTE

1. Actele de proprietate ale imobilului:
a) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc):
– contract de vanzare cumparare sau contract de construire – copie legalizata;
– proces verbal de predare-primire apartament – copie legalizata;
– contract pentru plata in rate si adeverinta de achitare integrala (doar pentru apartamentele cumparate in rate) – copii legalizate;
– declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) – in original.
b) in cazul dobandirii prin mostenire (succesiune):
– certificat de mostenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
– declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) – in original.
c) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
– contract de vanzare cumparare sau contract de schimb sau act de donatie – copie legalizata;
d) in cazul dobandirii prin Judecatorie, in baza unei sentinte civile:
– sentinta civila cu mentiunea definitiva si irevocabila – copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
– dovada achitarii sultei (daca exista) – copie legalizata.
e) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995:
– contract de vanzare cumparare – copie legalizata;
– schita anexa contract – copie xerox.
2. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox;
4. Schita apartamentului (daca exista) – copie xerox.

 

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea apartamentului (regim normal) sau 0,75% (urgenta) [puteti calcula taxa pentru apartamentul Dvs. la sectiunea PRETURI].
** In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata), sau Sentinta Civila de divort (la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).
*** In cazul in care exista neconcordanta intre denumirea strazii din acte si cea din realitate, se va obtine Adeverinta de la Asociatia de Proprietari din care sa reiasa schimbarea denumirii strazii.
**** Daca in fostele registre de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a fost notata ipoteca in favoarea CEC, somatie de plata, etc, aceasta ipoteca, somatie, etc, va fi inscrisa in Cartea Funciara ca sarcina.
***** In cazul in care actele originale au fost pierdute sau plastifiate si au fost obtinute duplicate, se va obtine de la notariat o Declaratie notariala din care sa rezulte ca “in conditii necunoscute au fost pierdute originalele actelor de proprietate si au fost obtinute duplicate”.

Comments are closed.